TÜBİTAK’tan KPSS şartsız personel alımı!

TÜBİTAK'tan KPSS şartsız personel alımı!

Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Kurumu ( TÜBİTAK) 161 aday araştırmacı alımı yapacağını açıkladı. Yayınlanan ilan ile çeşitli birimlerde görevlendirilecek adaylardan KPSS şartı aranmıyor. Resmi kariyer sayfası üzerinden başvuruları toplamaya başlayan kurum, açıklanan kontenjanın 10 katına kadar adayı sınava davet edecek. İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru detayları…

TÜBİTAK personel alımı başvuruları 16 Aralık 2021 tarihinde başlayıp, 06/01/2022 tarihi saat 17:00’a kadar devam edecek.

Adaylar ilana başvuruda bulunmak için https://kariyer.tubitak.gov.tr adresinden İş Başvuru Sistemine girerek başvurularını online olarak gerçekleştirecek.

a) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak:

Lisans Genel Not Ortalaması + 10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması ≥ 3,20

(Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.) ÖSYM sınavına girmeden Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya Dikey Geçiş Sınavı vb. ile lisans öğrenimine devam eden öğrenciler için sıralama formülünde, üniversiteye yerleştirme sıralaması olarak ilgili bölümün, adayın lisans bölümüne başladığı yıldaki en düşük üniversite yerleştirme sıralaması alınır.

b) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

tubitaktan kpss sartsiz personel alimi 0 l2LYlJFn

c) Ayda en az 3 (3*8 saat = 24 saat), en fazla 10 (10*8 saat = 80 saat) gün görev yapmasına engel bir durumu olmamak (Kısmi zamanlı çalışma süresinin toplamı değerlendirilecektir. 8 saat 1 güne tekabül etmektedir).

d) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

e) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak.

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

g) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Avatar of Kariyer İSG

Kariyer İSG

NİG Akademi, iş hayatını verimliliğe çevirecek anlayışı hayata geçirmek için 38 Eğitmen ile tüm imkanlarını kullanarak hizmetinizde... İnsan emeği tüm değerlerin üstündedir. Çalışan, çalışma koşulları, çevre ve insan duyarlılığı, ürün ve hizmet standartlarıyla bir bütündür. Bu bütünün sürdürülebilir olmasının arkasında insana ve insan sağlığına verilen önem yapmaktadır

Yorum Yap