TKGM KPSS 70 puan ile tekniker alımı yapacak?

TKGM KPSS 70 puan ile tekniker alımı yapacak?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), merkez ve taşra hizmet birimlerinde istidam etmek üzere 302 Tekniker alımı yapacağını açıkladı. Harita, Harita Kadastro, Harita ve Kadastro, Harita ve Maden Ölçme bölümlerinden mezun olan adaylar arasından seçim yapacak olan kurum, en az KPSS 70 puan ve üzeri almış olma şartı arıyor. İlana başvurular ise 30 Aralık 2021 tarihi itibari ile başlayacak. İşte 2022 sözleşmeli personel alımına ilişkin merak edilen tüm detaylar…

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı başvurular e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden online olarak yapılacak.
Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek.

BAŞVURU EKRANI

TKGM tekniker alımı başvuruları 30 Aralık 2021 tarihinde başlayacak. Adaylar 7 Ocak 2021 tarihine kadar gerekli belgeler ile başvurularını yapabilecek.

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.

2) Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

Sözleşmeli Tekniker (Kadastro Müdürlükleri) unvanları için; 

a) 2020 yılı KPSS (B) grubu P93 puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.

b) Harita, Harita Kadastro, Harita ve Kadastro, Harita ve Maden Ölçme bölümlerinden mezun olmak. 

c) Adayların mezun oldukları ön lisans programlarına uygun pozisyonlara başvuru yapmaları gerekmektedir. Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Kariyer İSG

NİG Akademi, iş hayatını verimliliğe çevirecek anlayışı hayata geçirmek için 38 Eğitmen ile tüm imkanlarını kullanarak hizmetinizde... İnsan emeği tüm değerlerin üstündedir. Çalışan, çalışma koşulları, çevre ve insan duyarlılığı, ürün ve hizmet standartlarıyla bir bütündür. Bu bütünün sürdürülebilir olmasının arkasında insana ve insan sağlığına verilen önem yapmaktadır

Yorum Yap