Pamukkale Üniversitesi, 2 İç Denetçi Alacak

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

İÇ DENETÇİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında, 1 (bir) dereceli, 1 (bir) adet “İç Denetçi” kadromuza 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca açıktan (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92. maddesi kapsamında) veya naklen (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74. maddesi kapsamında) atama yapılacaktır.

I. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından verilen ve ilan tarihi itibarıyla geçerlilik süresi devam eden “Kamu İç Denetçi Sertifikasına” (Atanacağı ilk idarede geçerlidir ibaresi bulunan sertifikalar kabul edilmeyecektir) sahip olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Başvurular Üniversitemizin www.pau.edu.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurulduğunda başvuru tamamlanarak başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Adaylar oluşturulan başvuru takip numarası ile başvuru süresince güncelleme yapabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir.

Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Tarihi:

Başvuru Başlangıç : 04.08.2021 (Mesai Başlangıcı)

Başvuru Bitiş : 18.08.2021 (Mesai Bitimi)

III. ÇEVRİM İÇİ BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1- Özgeçmiş

2- Kamu İç Denetçi Sertifikası

3- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (İDKK’ya sertifika başvurusunda kullanılan)

4- Lisans diploması (İDKK’ya sertifika başvurusunda kullanılan) veya geçici mezuniyet belgesi, (Adayların mezuniyet bilgileri YÖKSİS web servisleri aracılığı ile alınacaktır. YÖKSİS veri tabanından tercih edilen pozisyonda istenen mezuniyet türü çıkmaması halinde aday mezun olduğu okul ile iletişime geçerek YÖKSİS veri tabanına mezuniyet kaydını yaptıracaktır. Buna rağmen başvuru süresi içerisinde işlemlerin yetişmemesi halinde aday diploma, geçici mezuniyet belgesi veya kare kodlu E-Devlet çıktısını kendisi sisteme yükleyebilecektir)

5- HİTAP Hizmet Belgesi (e-Devletten ya da çalıştığı Kurumdan alınacaktır)

6- Vesikalık Fotoğraf (Sisteme yüklenecektir)

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Müracaat edenlerin ilan edilen kadro sayısından fazla olması halinde adayların;

a) Kamu İç Denetçi Sertifika Puanının % 50’sinin,

b) Yabancı Dil Sınav Puanının % 30’nun,

c) Lisans Mezuniyet Notunun % 20’sinin (YÖK not dönüşüm tablosundaki 100’lük sisteme göre)

sayısal değerleri toplanarak aday sıralaması yapılacaktır. Toplam puanları eşit olan adayların Kamu İç Denetçi Sertifika puanlarına bakılacak olup, sertifika puanı yüksek olan aday üst sırada yer alacaktır; Kamu İç Denetçi Sertifika puanlarının da eşit olması durumunda kamuda hizmet süresi daha fazla olan aday üst sırada yer alacaktır.

Başvuru yapan adaylardan evrakları tam ve eksiksiz olanlar arasından yukarıda açıklanan kriterlere göre sıralama yapılarak ilan edilen kadronun 10 (on) katı aday arasından Rektörlüğümüz tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde atanmaya hak kazanan bir aday ile yedek olarak belirlenen aday listesi başvuru bitiş tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Atanmaya hak kazanan adaya ait belgeler ile diğer şartlar aynı gün ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlan ile ilgili Personel Daire Başkanlığına ait (0258) 296 22 59/1818 nolu telefonlardan bilgi alınabilir.

Önemli Not: Atanmaya hak kazanan adaya ait “Kamu İç Denetçi Sertifikası” kullanım durumları, Kamu İç Denetim Koordinasyon Kurulundan teyit edilecektir. Halen kamu kurum ve kuruşlarında görev yapanların muvafakat işlemleri tamamlandıktan sonra atama işlemi yapılacaktır. Atama işlemi herhangi bir nedenle yapılamayan asıl adayın yerine yedek listeden sırasıyla atama işlemi tesis edilecektir.

6971/1-1

Avatar of Kariyer İSG

Kariyer İSG

NİG Akademi, iş hayatını verimliliğe çevirecek anlayışı hayata geçirmek için 38 Eğitmen ile tüm imkanlarını kullanarak hizmetinizde... İnsan emeği tüm değerlerin üstündedir. Çalışan, çalışma koşulları, çevre ve insan duyarlılığı, ürün ve hizmet standartlarıyla bir bütündür. Bu bütünün sürdürülebilir olmasının arkasında insana ve insan sağlığına verilen önem yapmaktadır

Yorum Yap