Kamuya toplam 2.500 memur ve personel alımı yapılacak

Kamuya toplam 2.500 memur ve personel alımı yapılacak

Kamu Kurum ve Kuruluşlara en az İlköğretim mezunu memur ve sözleşmeli personel alımı yapılacağına dair ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. Ağustos ayı içesinde en az KPSS 60 ve KPSS puanı olmaksızın toplamda 2.495 memur, kadrolu ve sözleşmeli personel istidamı sağlanacak. Birçok kurum alım yapacağı kadrolara ve başvuru detaylarına ilişkin detayları yayınladıkları ilan ile adaylara duyurdu. İşte 2021 Ağustos ayı memur, sözleşmeli personel ve işçi alım ilanları…

2021 Ağustos Ayı Memur, Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak Kurumlar!

2021 Ağustos ayı için ilan yayınlayan kurumlar KPSS şartlı ve KPSS şartsız olmak üzere toplamda 2.495 memur ve personel alımı yapacağını duyurdu. İşte yayınlanan ilanlar;

 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 37 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak
 • Atatürk Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi Alacak
 • Ege Üniversitesi 96 Öğretim Üyesi Alacak
 • Hakkari Belediye Başkanlığı 10 Memur Alacak
 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel Alacak
 • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi Alacak
 • Düzce Üniversitesi 6 Adet Sözleşmeli Personel Alim İlanı
 • Bursa Uludağ Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi Alacak
 • Kırıkkale Üniversitesi 132 Sözleşmeli Personel Alacak
 • Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilgem 60 Proje Personeli Alacak
 • Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilgem 66 Proje Personeli Alacak
 • Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilgem 2 Proje Personeli Alacak
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel Alacak
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu 10 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı Alacak
 • Ticaret Bakanlığı 750 Sözleşmeli Personel Alacak
 • İletişim Bakanlığı 30 Uzman Yardımcısı Alacak
 • Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 5 Müfettiş Yardımcısı Alacak
 • Boğaziçi Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel Alacak
 • Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) TÜSSİDE 23 Proje Personeli Alacak
 • 2021 Yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna 712 Öğrenci Temini Yapılacak
 • 2021 Yılı Jandarma Ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesine 200 Öğrenci Temini Yapılacak
 • Çanakkale Belediye Bakanlığı 12 Memur Alacak
 • Selçuklu Belediye Bakanlığı 15 Memur Alacak
 • Samsun Büyükşehir Belediye Bakanlığı 110 Memur Alacak
 • Çankaya (Ankara) Belediye Bakanlığı 80 Zabıta Memuru Alacak
 • Mersin Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 20 Memur Alacak

Başvuru Şartları Neler?

Kamu kurum ve kuruluşlar tarafından memur ve personel alımı genel başvuru şartları aşağıda belirtildiği üzere;

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

7. Yaptırılacak arşiv araştırması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak. 

Avatar of Kariyer İSG

Kariyer İSG

NİG Akademi, iş hayatını verimliliğe çevirecek anlayışı hayata geçirmek için 38 Eğitmen ile tüm imkanlarını kullanarak hizmetinizde... İnsan emeği tüm değerlerin üstündedir. Çalışan, çalışma koşulları, çevre ve insan duyarlılığı, ürün ve hizmet standartlarıyla bir bütündür. Bu bütünün sürdürülebilir olmasının arkasında insana ve insan sağlığına verilen önem yapmaktadır

Yorum Yap