Yıldız Teknik Üniversitesi bilişim personeli alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi işlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınava katılacak adayların seçiminde, 2019 veya 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ile İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dengi puan esas alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

1. BAŞVURU ŞARTLARI:

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).

ç) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

B.1. Kıdemli Grafik Arayüz ve Uygulama Geliştirme Uzmanı (1 Kişi, 3 Katına Kadar)

1) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak

a) Grafik tasarım, grafik arayüz, web site tasarımı, uygulama geliştirme ve görsel animasyon tasarımları alanlarında en az 5 (beş) yıl ve üzeri çalışmış olmak.

b) Büyük ölçekli özel firmalar ile kamu kurum ve kuruluşlarının web sayfaları tasarımı ve yönetimi işinde çalışmış veya bu kurumlara web sayfaları tasarımı ve hizmetleri veren firmalarda çalışmış olmak ve tecrübesini belgelendirip, yaptığı çalışmaları referans olarak gösterebilmek ve bu konularda en az 5 (beş) yıl deneyimli olmak.

c) Vektörel ve piksel tabanlı grafik ve animasyon programları (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro veya Final Cut, Adobe After Effects) ile ileri seviyede proje geliştirmiş olup, yaptığı çalışmaları referans olarak gösterebilmek.

d) Figma, Adobe XD veya Sketch programlarından en az birine ileri seviyede hakim olmak, bu programlarla yaptığı çalışmaları referans olarak gösterebilmek.

e) Animasyon tasarımı hazırlama konusunda tecrübeli olmak.

f) Grafik tasarımı ve temel grafik tasarım teknikleri (tipografi, renk, denge, mizanpaj vb.) konusunda tecrübeli olmak.

g) Wireframe, mockup, prototype oluşturma konusunda tecrübeli olmak.

h) Logo ve arayüz geliştirme, katalog ve interaktif sunum hazırlama, sosyal medya uygulamaları, sosyal medya yönetimi, dijital banner, broşür ve e-posta bülteni hazırlama konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

i) Mobil uygulama arayüz tasarımı ve mobil kullanıcı deneyimi (User Experience) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

j) SEO, Google Adwords, Google Adsense, Google Webmaster, Google Analytics ve Arama Motoru Optimizasyonları konularında deneyimli olmak.

k) HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap ve WordPress teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş projelerde görev almış olmak, yaptığı çalışmaları referans olarak gösterebilmek.

l) Hazır şablonlar kullanmaksızın özgün tasarım gerçekleştirilebilecek olmak.

m) CMS uygulamalarına şablon ve tema oluşturma konusunda tecrübe sahibi olmak.

n) Web kullanıcı deneyimi (User Experience) ve tasarım trendleri konusunda bilgi ve ilgi sahibi olmak ve güncel örnekleri yakından takip ederek uygulama yapabilmek.

o) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda çalışmış olmak.

p) MVC tasarım modelini kullanarak proje geliştirmiş olmak.

q) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

r) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği süreçleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

2) Aşağıda listelenmiş nitelikler zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir.

a) Grafik tasarım, grafik arayüz, web site tasarımı, uygulama geliştirme ve görsel animasyon tasarımları alanlarının en az birinden, doğrulanabilen sertifika sahibi olmak.

b) Adobe tasarım programlarının en az birinden, doğrulanabilen sertifika sahibi olmak.

c) Üniversitelerin Grafik Tasarım, Sanat Tasarım ve dengi bölümlerinden lisansüstü eğitim alıyor veya almış olmak.

B.2. Kıdemli Uygulama Geliştirme Uzmanı (1 Kişi, 3 Katına Kadar)

1) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak

a) .NET Framework, ASP.NET, C# platformlarını kullanarak proje geliştirme konusunda en az 5 (Beş) yıl ve üzeri çalışmış olmak.

b) Kullanıcı sayısı 10.000’den fazla olan bir kurumda en az 3 yıl yazılım geliştirmede görev almış olmak.

c) .Net Core konusunda bilgi sahibi olmak.

d) Big Data konusunda tecrübe sahibi olmak.

e) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme projelerinde çalışmış olmak.

f) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak.

g) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak.

h) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak.

i) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda çalışmış olmak.

j) Farklı yazılım tasarım kalıpları (software design patterns) kullanmış olmak.

k) Agile yazılım geliştirme yaklaşımı ile geliştirilmiş projelerde çalışmış olmak.

l) Test planları, stratejileri, senaryoları hazırlama konusunda deneyimli olmak.

m) MVC tasarım modelini kullanarak proje geliştirmiş olmak.

n) HTML, CSS, JavaScript, JQuery, AJAX ve Bootstrap teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş projelerde görev almış olmak.

o) RestFull, SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD teknolojilerini kullanarak geniş ölçekli, çok katmanlı web servisler geliştirmiş olmak.

p) Yaygın olarak kullanılan ilişkisel veri tabanlarından (NoSQL, MS SQL, ORACLE, DB2, MySQL) en az biri üzerinde Entity Framework teknolojisi ile uygulama geliştirmiş olmak.

q) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

r) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği süreçleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

s) Yaygın olarak kullanılan uygulama sunucularının (IIS, Apache, nginx vb.) yapılandırılması ve performansına yönelik iyileştirme işlemlerini gerçekleştirmiş olmak.

t) ORM framework kullanarak proje geliştirmiş olmak.

u) Web socket ile uygulama geliştirmiş olmak.

2) Aşağıda listelenmiş sertifikalar ve nitelikler zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir.

a) Mobil Uygulama geliştirmede Hybrid (React Native, Ionic, Flutter, Xamarin vb) çözümler konusunda tecrübeli olmak.

b) MVVM patternine hakim, XAML yazabilen.

c) Platforma özel (Android, IOS) kod yazabilen (Custom Renderer).

d) MCSA: Programming in C#

e) MCP: Microsoft Certified Professional

f) MCSA: Web Applications sertifikası

g) MCSA: Universal Windows Platform sertifikası

h) MCSD: App Builder sertifikası

i) Oracle Certified Associate (OCA) Java SE Programmer Certification

j) Oracle Certified Professional (OCP) Java SE Programmer Certification

k) Oracle Certified Master (OCM) Java SE Developer Certification

l) Oracle Certified Expert Java EE Persistence API Developer

m) Oracle Certified Expert Java EE Enterprise JavaBeans Developer

n) Oracle Certified Expert Java EE JavaServer Faces Developer

o) Oracle Certified Expert Java EE Web Component Developer

p) Oracle Certified Expert Java EE Web Services Developer

q) Oracle Certified Master Java EE Enterprise Architect

r) Java SE/EE, Java Struts, JSF, JSP platformlarını kullanarak proje geliştirme konusunda deneyimli

s) UNIX işletim sistemlerinde çalışan proje veya projeler geliştirmiş olmak ve belgelemek

2. BAŞVURU ŞEKLİ ve YERİ

Adaylar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Başvuru Formu” nu doldurarak ekleri ile birlikte zarflayarak kapattıktan sonra zarfın üzerine ad-soyad ve başvurulan pozisyon bilgilerini muhakkak yazmalıdır.

Başvuruların, şahsen veya posta yoluyla aşağıdaki iletişim bilgilerinde belirtilen adrese, ilan başvuru süresi içinde yapılması gerekmektedir.

Eksik bilgi/belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

yildiz teknik universitesi bilisim personeli alacak 0 V8Rk8PJC yildiz teknik universitesi bilisim personeli alacak 1 85FfBGV5

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak, yapılacak sıralamaya göre yüksek puanlıdan başlanarak pozisyonlara göre alınacak kişi, ilan edilen pozisyonların her birisi için 10 (on) katı aday arasından seçilecektir.

Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.yildiz.edu.tr internet adresinden ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki “B. ÖZEL ŞARTLAR” bölümünde belirtilen konulardır.

6. SINAV YERİ, TARİHİ

Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav, sınava girmeye hak kazanacak aday listesinin ilan edildiği tarihten en az 30 (otuz) gün sonra yapılacaktır. Sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihi www.yildiz.edu.tr internet sitesinden duyurulacaktır.

7. DEĞERLENDİRME

Yazılı ve /veya sözlü/uygulamalı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yazılı ve /veya sözlü/uygulamalı sınavdan 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sınav sonucunda başarılı sayılan en yüksek adaydan başlamak üzere sınav başarı sırası oluşturulacak ve ilan edilen pozisyon sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

8. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Her bir pozisyon için sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre belirlenecek, asıl ve yedek olarak kazanan adayların listesi www.yildiz.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

b) Listede adı bulunan asıl adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde posta yolu ile tebligat yapılacak olup adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemize müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle onbeş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

d) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

e) İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tanzim edilecektir.

f) Sınav sonucuna göre, sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar hakkında, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması yaptırılacak olup, arşiv araştırmasının değerlendirilmesi sonucu atanması uygun görülmeyen adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır.

yildiz teknik universitesi bilisim personeli alacak 2

Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

10. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Davutpaşa Kampüsü Ek Hizmet Binası Esenler / İSTANBUL

Telefon: 0212 3832260

Özel Şartlarla İlgili Sorular İçin: e-mail: sözlesmeli@yildiz.edu.tr

İlanen duyurulur.

7973/1-1

Avatar of Kariyer İSG

Kariyer İSG

NİG Akademi, iş hayatını verimliliğe çevirecek anlayışı hayata geçirmek için 38 Eğitmen ile tüm imkanlarını kullanarak hizmetinizde... İnsan emeği tüm değerlerin üstündedir. Çalışan, çalışma koşulları, çevre ve insan duyarlılığı, ürün ve hizmet standartlarıyla bir bütündür. Bu bütünün sürdürülebilir olmasının arkasında insana ve insan sağlığına verilen önem yapmaktadır

Yorum Yap