Kamuya toplam 4.509 personel ve memur alımı yapılıyor!

Kamuya toplam 4.509 personel ve memur alımı yapılıyor!

Ağustos ayı içerisinde kamu kurumları toplamda 4.509 memur, kadrolu ve sözleşmeli personel ve işçi istidamı gerçekleştirecek. İşte 2021 Ağustos ayı memur, sözleşmeli personel ve işçi alım ilanları…

2021 Ağustos Ayı Memur, Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak Kurumlar!

2021 Ağustos ayı için ilan yayınlayan kurumlar KPSS şartlı ve KPSS şartsız olmak üzere toplamda 4.509 memur ve personel alımı yapacağını duyurdu. İşte yayınlanan ilanlar;

 • Boğaziçi Üniversitesi 15 Sürekli İşçi Alacak
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 85 Akademik Personel Alacak
 • Süleyman Demirel Üniversitesi 26 Sözleşmeli Personel Alacak
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Sözleşmeli Personel Alacak
 • Balıkesir Üniversitesi 23 Sözleşmeli Personel Alacak
 • Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 6 Sözleşmeli Personel Alacak
 • Milli Savunma Başkanlığı  338 Sözleşmeli Personel Alacak
 • İstanbul Teknik Üniversitesi 57 Araştırma Görevlisi Alacak
 • Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 56 Sözleşmeli Personel Alacak
 • Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 14 Vhki, 6 Otopsi Teknikeri, 2 Biyolog, 1 Aşçı Alacak
 • İçişleri Bakanlığı 22 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
 • Türkiye Elektrik İletim.A.Ş.Gen.Md. 101 Sürekli İşçi Alacak
 • Maden Ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak
 • Emniyet Genel Müdürlüğü 2500 Polis Memuru Alacak
 • Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4 Personel Alacak
 • Jandarma Ve Sahil Güvenlik Akademisi 51 Askeri Öğrenci Alacak
 • Danıştay Başkanlığı 70 Sözleşmeli Personel Alacak
 • Hacettepe Üniversitesi 102 Öğretim Üyesi Alacak
 • Hakkari Belediye Başkanlığı 10 Memur Alacak
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu 10 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı Alacak
 • Ticaret Başkanlığı 750 Sözleşmeli Personel Alacak
 • İletişim Başkanlığı 30 Uzman Yardımcısı Alacak
 • Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 5 Müfettiş Yardımcısı Alacak
 • Çanakkale Belediye Başkanlığı 12 Memur Alacak
 • Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı 110 Memur Alacak
 • Selçuklu Belediye Başkanlığı 15 Memur Alacak
 • Çankaya (Ankara) Belediye Başkanlığı 80 Zabıta Memuru Alacak

Başvuru Şartları Neler?

Kamu kurum ve kuruluşlar tarafından memur ve personel alımı genel başvuru şartları aşağıda belirtildiği üzere;

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

7. Yaptırılacak arşiv araştırması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

Avatar of Kariyer İSG

Kariyer İSG

NİG Akademi, iş hayatını verimliliğe çevirecek anlayışı hayata geçirmek için 38 Eğitmen ile tüm imkanlarını kullanarak hizmetinizde... İnsan emeği tüm değerlerin üstündedir. Çalışan, çalışma koşulları, çevre ve insan duyarlılığı, ürün ve hizmet standartlarıyla bir bütündür. Bu bütünün sürdürülebilir olmasının arkasında insana ve insan sağlığına verilen önem yapmaktadır

Yorum Yap