Çalışma Bakanlığı 12 bilişim personeli alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 12 sözleşmeli bilişim personeli ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlık, başvuru şartlarına ve detaylarına ilişkin bilgilere resmi sitesinde yer verdi.

Bilişim personeli alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylar, “Çalışma Bakanlığı iş başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?” merak ediyor.

Peki ÇB 12 sözleşmeli bilişim personeli başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı ve şartları…

ÇALIŞMA BAKANLIĞI BİLİŞİM PERSONELİ İŞ BAŞVURUSU 2021

Adaylar başvurularını 21.09.2021 – 11.10.2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİLİŞİM PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları A, B ve C Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir.)

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, Fen-Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin, Bilgisayar ve Teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, Matematik ve Fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece C Grubu pozisyonu için başvuru yapabilir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer hususları kabul etmek,

f) Askerlik çağına gelmiş adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

 

calisma bakanligi 12 bilisim personeli alacak 0 FqMyAEZ7

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan 2020 veya 2021 yılında yapılan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak; ilan edilen her bir pozisyon için istihdam edileceği belirtilen personel sayısının 10 (on) katı kadar aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuru sonuçları Bakanlığımız resmi web sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Ayrıca, adaylar sınavlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Avatar of Kariyer İSG

Kariyer İSG

NİG Akademi, iş hayatını verimliliğe çevirecek anlayışı hayata geçirmek için 38 Eğitmen ile tüm imkanlarını kullanarak hizmetinizde... İnsan emeği tüm değerlerin üstündedir. Çalışan, çalışma koşulları, çevre ve insan duyarlılığı, ürün ve hizmet standartlarıyla bir bütündür. Bu bütünün sürdürülebilir olmasının arkasında insana ve insan sağlığına verilen önem yapmaktadır

Yorum Yap